We deliver maintenance and service repairs, warranty and post-warranty performance in the entire country.

We deliver maintenance of security systems in compliance with the binding regulations and the producers’ guidelines.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

§1

Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się na stronach internetowych GEO-KAT Sp. z o.o. (dalej w treści również Spółka) pod domeną www.geokat.com.pl, w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strony te oraz ich zawartość chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

§2

Informacje zawarte na stronie są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Pomimo podejmowania przez Spółkę wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, GEO-KAT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu. Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej Spółki mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec GEO-KAT Sp. z o.o. Użytkownicy strony internetowej Spółki zobowiązani są do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników lub przez Spółkę. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku. Spółka zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do swojej strony internetowej. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się na stronach internetowych GEO-KAT Sp. z o.o. pod domeną www.geokat.com.pl, w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strony te oraz ich zawartość chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi. Informacje zawarte na stronie są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Pomimo podejmowania przez Spółkę wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, GEO-KAT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu. Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej Spółki mają wyłącznie charakter promocyjny i w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec GEO-KAT Sp. z o.o.

§3

Informacje zawarte na stronie są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki.

§4

Pomimo podejmowania przez Spółkę wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, GEO-KAT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu.

§5

Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej Spółki mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec GEO-KAT Sp. z o.o.

§6

Użytkownicy strony internetowej Spółki zobowiązani są do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników lub przez Spółkę.

§7

Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.

§8

Spółka zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do swojej strony internetowej.